B1发动部件加工机SolidWorks三维模型

下载源文件 充值积分
 • ID文件名称文件格式文件大小操作
  正在加载...请等待或重新刷新本页面!

  软件版本:Solidworks2016(可编辑,包含参数)

  文件大小:5.55M(格式:rar)

  发动机组设计模型(Engine)(Engine,motor)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。发动机最早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2016打开,很不错的学习资料。

  包含以下文件:
  发动机部件加工机.STEP 7.11MB
  .25 LOCKWASHER.SLDPRT 74KB
  .25-20 x 1.00 LONG SHCS.SLDPRT 95KB
  .312 LOCKWASHER.SLDPRT 74KB
  .312-18 x 1.50 LONG SHCS.SLDPRT 94KB
  .375 LOCKWASHER.SLDPRT 74KB
  .375-16 x 1.25 LONG SHCS.SLDPRT 94KB
  .500 FLATWASHER.SLDPRT 64KB
  .500 LOCKWASHER.SLDPRT 73.5KB
  .500-13 x 1.50 LONG SHCS.SLDPRT 93KB
  .625 LOCKWASHER.SLDPRT 73.5KB
  .625-11 x 2.00 LONG SHCS.SLDPRT 94KB
  .750 LOCKWASHER.SLDPRT 73.5KB
  .750 NPT PIPE FITTING.SLDPRT 90KB
  .750-10 x 2.50 LONG SHCS.SLDPRT 94KB
  3bolt flange1.PRT 155.5KB
  Arbor.SLDPRT 89KB
  base plate.SLDPRT 116KB
  BOTTOM CASE.PRT 1.67MB
  conv frame1.SLDPRT 364.5KB
  conv roller.SLDPRT 75KB
  conv1.SLDASM 249KB
  coupling.SLDPRT 97KB
  cyl rod 2.00 dia.SLDPRT 71KB
  Cyl Rod Aligner RA-100.SLDPRT 96.5KB
  cylinder 4.00 bore.SLDPRT 186.5KB
  cylinder 6.00 bore.SLDPRT 168KB
  cylinder.SLDPRT 188KB
  fixed plate.SLDPRT 112.5KB
  fixture.SLDASM 367.5KB
  fixture.SLDPRT 106KB
  floor.SLDPRT 66KB
  lh_rail1.SLDPRT 96.5KB
  motor bracket.SLDPRT 193.5KB
  motor.SLDPRT 148.5KB
  overender frame.SLDPRT 379KB
  overender shaft.SLDPRT 142.5KB
  overender.SLDASM 656KB
  pb bearing_1.50 bore.SLDPRT 186KB
  pin .75x3.0.SLDPRT 59.5KB
  pivot bumper.SLDPRT 75KB
  pivot conv frame.SLDPRT 430.5KB
  pivot conv.SLDASM 179KB
  pivot cyl rod.SLDPRT 72.5KB
  pivot shaft.SLDPRT 70KB
  pivoting conv frame.SLDASM 291.5KB
  pivot_cylinder.SLDPRT 132.5KB
  pivot_lh_rail1.SLDPRT 98KB
  pivot_rh_rail1.SLDPRT 123KB
  Press bottom plate.SLDPRT 67KB
  press cyl rod.SLDPRT 74.5KB
  PRESS SIDE PLATE.SLDPRT 122.5KB
  Press top plate.SLDPRT 114.5KB
  Press.SLDASM 360.5KB
  rh_rail1.SLDPRT 119.5KB
  rod_clevis.SLDPRT 76.5KB
  slide cyl block.SLDPRT 72KB
  slide cyl rod.SLDPRT 78KB
  slide plate.SLDPRT 152.5KB
  station1.SLDPRT 64KB
  Thompson rail LSR-16.SLDPRT 85KB
  Thompson SFB-16.SLDPRT 118KB
  thompson spb16-opn.SLDPRT 110.5KB
  thomson shaft 1.00 dia.SLDPRT 72.5KB
  tube1.SLDPRT 116.5KB
  tube2.SLDPRT 143KB
  发动机部件加工机.SLDASM 1.53MB
  展开简介...

  申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  分享至:

  评论及评价 如果您已下载,请选择星级评价并提交评论
  总体评价
  • 1星
  • 2星
  • 3星
  • 4星
  • 5星
  请您评价后再确认提交!