ES165D安川机器人爪手UG设计三维模型UG,NX设计

下载源文件 充值积分
 • ID文件名称文件格式文件大小操作
  正在加载...请等待或重新刷新本页面!

  文件大小:9.62M(格式:zip)

  UG设计的ES165D安川机器人爪手3D模型机械结构垂直多关节型(6自由度),载荷重量165kg ,定位精度±0.2mm,安装方式地面,安装体量1100kg 。该模型由ug建模完成的,欢迎大家的下载学习结构十分复杂,是学习的好资料。

  软件版本:UG(NX)

  文件格式:Prt

  UG设计的ES165D安川机器人爪手3D模型

  机械结构垂直多关节型(6自由度),载荷重量165kg ,定位精度±0.2mm,安装方式地面,安装体量1100kg 。该模型由ug建模完成的,欢迎大家的下载学习结构十分复杂,是学习的好资料。

  本资料包含以下文件:
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/9-1.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/9-2.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/GB-1.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/M8.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/NRB5-18 GM50-E2-C-V1.21.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/PNL.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of GB-1.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of M8.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of V2_63.1_A10_T12_090.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-HAND-01-00.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-01.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-02.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-03.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-04.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-05.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-06.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-07.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-08.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-09.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-10.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-11.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-12.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/Symmetry of XH-Hand-01-13.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/T88.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/T9.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/V2_63.1_A10_T12_090.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-HAND-01-00.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-01.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-02.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-03.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-04.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-05.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-06.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-07.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-08.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-09.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-10.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-11.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-12.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-01-13.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-HAND-02-00.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-02-01.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-02-02.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/XH-Hand-02-03.prt
  ES165D安川机器人爪手(/ES165D安川机器人爪手/zpt.prt
  展开简介...

  申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  机器人

   

  Prt

   

  分享至:

  评论及评价 如果您已下载,请选择星级评价并提交评论
  总体评价
  • 1星
  • 2星
  • 3星
  • 4星
  • 5星
  请您评价后再确认提交!