CA7620液压多刀半自动车床主传动箱设计全套cad图纸+1.6万字说明书+开题报告

我要下载 充值积分
 • ID文件名称文件格式文件大小操作
  正在加载...请等待或重新刷新本页面!

  文件大小:1.73M(格式:zip,下载积分:200)
  1绪论..........................................................................................................1

  1.1主传动的设计要求................................................................................................................ 1

  1.2主传动的组要设计程序....................................................................................................... 1

  2主运动的运动设计........................................................................................2

  1.1设计任务................................................................................................................................ 2

  2.2拟定转速图............................................................................................................................ 2

  2.2.1确定变速组的数目......................................................................................................... 2

  2.2.2确定变速的排列方案.................................................................................................... 2

  2.2.3确定基本组和扩大组.................................................................................................... 2

  3主传动的结构设计........................................................................................3

  3.1主传动的布局........................................................................................................................ 3

  3.2变速机构............................................................................................................................... 3

  3.3齿轮的布置........................................................................................................................... 3

  3.3.1滑移齿轮的轴向布置.................................................................................................... 3

  3.3.2一个变速组内齿轮轴向位置的排列............................................................................ 4

  3.3.3两个变速组内齿轮轴向位置的排列............................................................................ 5

  3.3.4缩小径向尺寸................................................................................................................ 5

  3.3.5滑移齿轮的结构形式.................................................................................................... 6

  3.4计算转速............................................................................................................................... 7

  3.4.1主轴计算转速的确定.................................................................................................... 8

  3.4.2采用交换齿轮的变速系统............................................................................................. 9

  4主传动的零件设计...................................................................................... 10

  4.1 主要零件的验算校核...................................................................................................... 13

  4.1.1直齿圆柱齿轮的基本参数........................................................................................... 13

  4.1.2齿轮的校核计算.......................................................................................................... 14

  4.1.3计算机辅助设计及零件校合...................................................................................... 18

  4.1.4轴的校核...................................................................................................................... 30

  5主传动的润滑............................................................................................ 38

  5.1润滑系统的要求................................................................................................................. 38

  5.2 润滑剂的选择.................................................................................................................... 39

  5.3润滑方式的选择................................................................................................................. 39

  5.4轴承的润滑及密封方法...................................................................................................... 39

  结论........................................................................................................... 41

  致谢........................................................................................................... 42

  参考文献..................................................................................................... 43

  附录........................................................................................................... 44

  2 主运动的运动设计

  1.1设计任务

  主运动的运动设计是运用转速图的基本原理,

  传动方案,主要包括选择变速组及传动副数,确定各变速组中的齿轮传动比,以

  及计算齿轮齿数。

  2.2拟定转速图

  CA76520 机床的主轴 转速范 围为 180710 转/分,转速级 数 Z=4 ,公比

  1.26电动机转速 n0= 1450 转/分。

  2.2.1确定变速组的数目

  大多数机床广泛应用滑移齿轮的变速方式,

  求通常采用双联或三联齿轮,所以 4 级转速需要三个变速组,即 Z=4=2×2。

  2.2.2确定变速的排列方案

  由于 CA7620 液压多刀半自动车床主传动私通装在床身内,结构上没有特殊

  要求,根据各变速组中传动副数应遵循“前多后少”的原则,选择 Z=4=2×2 这

  种方案。

  2.2.3确定基本组和扩大组

  根据“前密后疏”的原则,选择 4=2 2 的方案。

  3 主传动的结构设计

  3.1主传动的布局

  主传动的布局主有要集中传动式和分离式两种,

  轴组件装在同一箱体内,称为集中传动布局;分别装在变速箱和主轴箱两种箱体

  内,其间用胶带、链条等传动时,称为分离传动布局。

  CA7620 液压多刀半自动车床采用集中传动式布局,它的优点是:结构紧凑,

  便于实现集中操纵,箱体数少,缺点是;传动机构运转中的震动和发热会直接影

  响主轴的工作精度。

  3.2变速机构

  大多数机床的主运动都需要进行变速,可以是有级变速,也可以是 无级变

  速,有级变速应用较广,有级变速机构包括交变齿轮变速机构;滑移齿轮变速机

  构;离合器变速机构。

  CA7620 液压多刀半自动车床采用滑移齿轮变速机构,

  一部分专用机床,其优点是:变速范围大;变速级数也较多;变速方便节省时间 ;

  在较大的变速范围内可传递较大的功率和扭矩;不工作的齿轮不啮合,因而空载

  的功率损失较小,其缺点是:变速箱的结构较复杂,不能在运转中变速,为方便

  滑移齿轮容易进入捏合,一般用直齿圆柱齿轮,传动平稳性不如斜齿轮传动。

  3.3齿轮的布置

  初步确定了转速图和齿轮齿数之后,合理地布置齿轮排列方式,是一个比较

  重要的问题。它将直接影响到变速箱的尺寸、变速操纵的方便性以及结构实现的

  可能性电因此设计机床变速箱时,要根据具体要求合理地加以布置。

  3.3.1滑移齿轮的轴向布置

  变速组中的滑移齿轮一般布置杂主动轴上,因其转速一般比被动轴的转速

  高,则其上的滑移齿轮的尺寸小,重量轻,操纵省力,但有时在结构上考虑,必

  须将滑移齿轮放在被动轴上,

  放在同一根轴上。

  包含以下文件:
  CA7620液压多刀半自动车床主传动箱设计.doc 9.55MB
  任务书.doc 39.5KB
  CA7620液压多刀半自动车床主传动箱设计开题报告.doc 39.5KB
  主轴.dwg 116.95KB
  中间轴.dwg 91.82KB
  1齿.dwg 69.64KB
  CA7620液压多刀半自动主传动箱装配图.dwg 214.47KB
  6齿.dwg 75.32KB
  5齿.dwg 75.82KB
  4齿.dwg 92.25KB
  3齿.dwg 90.04KB
  2齿.dwg 71.51KB
  输入轴.dwg 62.95KB
  CA7620液压多刀半自动车床主传动箱设计.jpg 29.1KB
  CA7620液压多刀半自动车床主传动箱设计.pdf 696.04KB
  展开简介...

  申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  评论及评价 如果您已下载,请选择星级评价并提交评论
  总体评价
  • 1星
  • 2星
  • 3星
  • 4星
  • 5星
  请您评价后再确认提交!